Föreningens Dokument

Stadgar och lagar

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningen ska följa. Aktuella lagar är Bostadsrättslagen, Hyreslagen, Bokföringslagen, GDPR och Lagen om ekonomiska föreningar.

Behandling av Persondata (GDPR) (pdf)

Stadgar Brf Pahl 10 (pdf)

Läs Bostadsrättslag (1991:614) på Sveriges Riksdags webbplats.

Årsredovisningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Pahl i Stockholm avger för varje verksamhetsår en årsredovisning i enlighet med paragraf 43 i lagen om ekonomiska föreningar. Som bilaga till årsredovisningen finns revisionsberättelsen.

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2018 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2017 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2016 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2015 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2014 (pdf)

webbdesign av webify