Föreningens Dokument

Stadgar, lagar och ansökningar om ombyggnad

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningen ska följa. Aktuella lagar är Bostadsrättslagen, Hyreslagen, Bokföringslagen, GDPR och Lagen om ekonomiska föreningar.

Behandling av Persondata (GDPR) (pdf)

Stadgar Brf Pahl 10 (pdf)

Ansökan om tillstånd avseende förändring i bostadsrättslägenhet (pdf)

Försäkran Regler avseende förändring i bostadsrättslägenhet (pdf)

Bostadsrättslag (1991:614) på Sveriges Riksdags webbplats.

Årsredovisningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Pahl i Stockholm avgerr för varje verksamhetsår en årsredovisning i enlighet med paragraf 43 i lagen om ekonomiska föreningar. Som bilaga till årsredovisningen finns revisionsberättelsen.

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2020 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2019 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2018 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2017 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2016 (pdf)

webbdesign av webify