Föreningens Dokument

Stadgar, lagar och ansökningar om ombyggnad

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningen ska följa. Aktuella lagar är Bostadsrättslagen, Hyreslagen, Bokföringslagen, GDPR och Lagen om ekonomiska föreningar.

Behandling av Persondata (GDPR) (pdf)

Stadgar Brf Pahl 10 (pdf)

Riktilinjer vid renovering (pdf)

Ansökan om tillstånd avseende förändring i bostadsrättslägenhet (pdf)

Försäkran Regler avseende förändring i bostadsrättslägenhet (pdf)

Läsa Bostadsrättslag (1991:614) på Sveriges Riksdags webbplats.

Årsredovisningar

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Pahl i Stockholm avger för varje verksamhetsår en årsredovisning i enlighet med paragraf 43 i lagen om ekonomiska föreningar. Som bilaga till årsredovisningen finns revisionsberättelsen.

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2022 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2021 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2020 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2019 (pdf)

Årsredovisning Brf Pahl 10 - Räkenskapsåret 2018 (pdf)

webbdesign av webify